Stowarzyszenie Warszawski Klub Jeździecki powstało w 18.09.2007 roku  z inicjatywy grupy przyjaciół a jednocześnie rodziców zawodników uprawiających jeździectwo. Mimo krótkiej historii, Klub może pochwalić się licznymi sukcesami w skokach i ujeżdżeniu tak w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. Jesteśmy organizacją „non profit”, której głównym celem jest  uprawianie i propagowanie dyscyplin jeździeckich oraz tworzenia dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej.  WKJ prowadzi działalność skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji naszych zawodników, sprawność fizyczną, wpajamy zasady fair-play, mobilizujemy do nauki, dbamy o zdrową rywalizację, uczymy obowiązkowości.
      Stowarzyszenie jest członkiem Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Jeździeckiego.  W 2010 roku uzyskaliśmy status Organizacji pożytku publicznego. Posiadamy  kolegialny organ nadzoru odrębny  od organu zarządzającego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Cały przychód ze składek członkowskich, darowizn, dotacji przeznaczamy na cele statutowe tj. organizacji treningów, wyjazdów na zawody, transportu koni.

  Wszyscy członkowie WKJ pracują społecznie na rzecz Stowarzyszenia, nikt nie pobiera gratyfikacji.
Działamy  bezinteresownie i transparentnie.