Wpisowe członka klubu wynosi 200pln, składka miesięczna 10pln

Wpisowe członka stowarzyszenia 500pln, składka miesięczna 10pln

Nr konta WKJ : 19 1090 1030 0000 0001 0829 4055

Adres: 01-839 Warszawa, ul. Barcicka 23 

Nr KRS 00002888731